Betaal tijdig je contributie!
Voorkom aanmaningskosten!

13 september 2015

Eén dag voordat de uiterste betaaldatum van de contributie is verstrekken is ongeveer 65% van de totale contributie ontvangen. Dit betekent dat 2/3 van de leden de contributie heeft betaald en tegelijkertijd betekent dit dat 1/3 van de leden de contributie nog niet heeft betaald. Deze leden zijn overigens nog niet te laat met betalen, aangezien de uiterste betaaldatum 14 september 2015 is.

Aangezien dit bericht één dag voor de uiterste betaaldatum op de website is geplaatst is de uiterste betaaldatum verlengd naar 21 september 2015.

Mocht echter op 21 september 2015 de volledige contributie niet betaald te zijn, dat ontvangen de desbetreffende leden een aanmaningsfactuur, waarbij zoals eerder aangekondigd € 5 extra aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

Een uitzondering hierop zijn de door mij goedgekeurde afspraken met betrekking tot deelbetalingen. Een lid kan dus niet zelf eenzijdig bepalen, dat de contributie in termijnen wordt betaald.

Dus betaal uiterlijk 21 september 2015 de volledige contributie en voorkom extra kosten!

Theo Remmers
Penningmeester FC Binnenmaas