In onze opdracht zijn zes studenten van de Hogeschool Rotterdam bezig met een enquête naar het vrijwilligersbeleid/-werk binnen onze vereniging. De uitkomst zal ons inzicht moeten geven in hoe onze leden denken over dit onderwerp en welke stappen de vereniging op dit gebied nog moet of kan zetten.

De enquêteurs proberen zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden via e-mail te bereiken met het verzoek een formulier in te vullen. Op deze manier zullen zij echter niet iedereen bereiken.

Wil de enquête voor ons slagen, dan zullen we een maximale respons moeten hebben. Daarom vragen wij je om, als je geen verzoek via e-mail hebt gehad, via deze link “www.thesistools.com/web/?id=447030” het formulier in te vullen.

Het zijn maar een paar vragen en kost daarom maar een paar minuutjes. We rekenen op jullie medewerking!