Algemene ledenvergadering 14 november 2014

Afgelopen vrijdag 14 november heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van FC Binnenmaas plaatsgevonden. De aanwezige leden hebben ingestemd met het jaarverslag, het financiële jaarverslag van seizoen 2013/2014, de begroting 2014/2015 en de contributies voor seizoen 2015/2016.

Verder zijn de aftredende bestuursleden Arjon van der Giesen en Martijn van de Graaf herkozen en is de door het bestuur kandidaat gestelde Martin Roobol gekozen om de bestuursfunctie Secretaris te vervullen. Op bijgaande foto geeft Arjo Kuiper symbolisch de sleutel van het postvak aan zijn opvolger Martin.

Verder is er van de aftredende bestuursleden Jan Stam en Lies Kutterink op gepaste wijze afscheid genomen en zijn ze bedankt voor hun inzet vele jaren binnen het bestuur. Helaas zijn voor deze bestuursfuncties nog geen opvolgers gevonden, terwijl dit voor een vereniging van deze omvang wel essentieel is.

Zoals elk seizoen heeft er ook dit jaar op de ledenvergadering weer een loting voor het uitkeren van de obligaties plaatsgevonden. Hierbij is nummer 8 uitgeloot. Houders van een obligatie eindigend op nummer 8 kunnen, wanneer zij de obligatie willen laten uitkeren, zich bij de penningmeester melden. Vorig seizoen was het eindcijfer 9, ook houders hiervan die nog niet om uitkering hebben gevraagd, kunnen dit bij de penningmeester aanvragen.

Naast de formele agendapunten was er ook nog ruimte voor een presentatie van de Commissie technische zaken over het (jeugd)beleid.