Gerrit is blij en over plezier en respect

Sinds een paar weken is Gerrit  de vaste columnist op de website van onze FCB. Gerrit Stuurlui is natuurlijk gewoon een  verzonnen personage, passend bij de manier van schrijven van Gerrit. Binnen een uur volgde er al een 1e reactie per mail (gerritstuurlui@gmail.com), maar sindsdien is het stil. Geen mails meer, geen reacties, dus Gerrit vroeg zich af: worden zijn stukjes nou eigenlijk wel gelezen en heeft het wel zin om nog meer stukjes te schrijven?? Tijdens een bezoekje aan de woensdagavond training waar de groten en wijzen der vereniging aanwezig waren, stelde Gerrit ‘de vraag’  aan de 15-tal aanwezigen. Nou, Gerrit heeft het geweten, 14 van de 15 bleken zijn stukjes gelezen te hebben en er schijnt volop over gesproken te worden, zowel positief als negatief.

Gerrit is heel blij, want een schrijver schrijft om gelezen te worden en de stukjes zijn vaak ook prikkelend geschreven en bedoeld om over te praten. Gerrit is overigens  veel prikkelender dan zijn geestesvader, maar schrijft geen dingen die niet waar zijn! De klachten die er zouden zijn gaan vooral over de anonimiteit van de schrijver en het feit dat alles wat er staat openbaar is. Voor wat betreft die anonimiteit: menigeen ‘op de voetbal’ weet inmiddels wie Gerrit is, iedereen die Gerrit een mail stuurt krijgt een antwoord met de echte naam van de bedenker van Gerrit en bovendien, alles wat Gerrit tot nu toe geschreven heeft zijn ook dingen die leden, begeleiders, vrijwilligers, bestuursleden en volgers van andere verenigingen mogen lezen. Er wordt nimmer een naam genoemd (alleen als het positief is), niemand wordt zwart gemaakt of aan de schandpaal genageld. Sterker nog, er wordt op geheel eigen wijze aan iedereen gevraagd om een positieve bijdrage te leveren aan onze vereniging, om respect  te hebben voor het goede werk van de vele vrijwilligers, een goede trainer/leider te  vinden voor het 3e (desnoods van buitenaf). Dus wat Gerrit eigenlijk wil bereiken gebeurt nu ook: er wordt gepraat en er is aandacht voor onderbelichte belangrijke zaken binnen de vereniging.

Gerrit denkt soms dat de leden en het bestuur niet weten wat er bij de ander speelt en Gerrit is min of meer  onbedoeld een makkelijk bereikbare tussenpersoon geworden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds ‘de anderen’.  De 1e mail die Gerrit kreeg ging over de lotenverkoop en is uitgebreid aan bod geweest. Opeens, vanuit het niets was daar een 2e mail van een trouwe lezer, die vond dat er nog meer puntjes bij onze FCB  voor verbetering vatbaar waren. Gerrit gaat proberen de mail te verwerken in dit stukje, het gaat over respect, opvoeding en voorbeeldfunctie en is eveneens geschikt voor iedereen die in welke hoedanigheid dan ook, bij welke vereniging en in welke sport dan ook actief is en het begint met een stukje over Gerrits eigen jeugd. Wie Gerrit nu ziet ploeteren ziet niet het talent dat Gerrit ooit wel had, maar Gerrit bezat vroeger een bovengemiddeld talent. Toen Gerrit in de D1 speelde tegen de D1 van 1 van de 2 verenigingen die opgingen in de FCBinnenmaas en voor de 3e x zijn man passeerde riep de toenmalige voorzitter: ‘schop m toch voor zijn donder’. En dat werd nog een aantal malen herhaald die wedstrijd. ZO moet het dus niet!

Als vereniging zijn we niet verantwoordelijk voor de algehele opvoeding van onze jeugdleden, maar op de momenten dat wij ‘hier’ de verantwoording hebben dan  moeten wij die ook nemen en op een gepaste manier invullen. Van een voetballiefhebber die regelmatig jeugdwedstrijden bezoek ontving ik dus – Gerrits 2e  – een  vrij emotionele e-mail, waarin een aantal zaken opgenoemd worden, zoals verbaal wangedrag van spelers onder de 10 waar de leiders niet tegen op zouden treden en nog een aantal punten, waaruit bleek dat ook bij ons geen perfecte score wordt behaald op het onderdeel respectvol met elkaar en anderen omgaan.

Er schijnen n.a.v. het hiervoor vermelde verbale wangedrag een aantal ouders rond te lopen met klachten, die ze niet hardop zouden durven uit te spreken bij de verantwoordelijken, uit angst voor negatieve gevolgen voor de ‘carrière’ of behandeling van hun kind. Dit is iets van alle tijden en van alle verenigingen, maar zoiets moet niet kunnen, hier niet, daar niet, nergens niet!  Er is door Gerrit geen onderzoek gedaan, Gerrit weet ook niet over welk(e) team(s) het gaat en er is geen hoor en wederhoor toegepast, maar dat is ook niet relevant. Nogmaals, namen en  rugnummers worden niet genoemd en alles wat er geschreven is staat er alleen maar in de hoop dat we als vereniging op alle punten kunnen groeien en dat we als ouders/ouderen/begeleiding een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. Gerrit is benaderd om stukjes te schrijven door de commissie Plezier en Respect van onze FCBinnenmaas, zij hebben een handvest opgesteld dat door iedereen minimaal 1x aandachtig gelezen zou moeten worden. Het is te lezen op https://www.fcbinnenmaas.nl/wp-content/uploads/2013/09/Statuut-Waarden-Normen.pdf

 

En Gerrit…..Gerrit kende het epistel en de regels niet en moet nu voor straf minimaal 1 jaar lang boeten voor het overtreden van de regels, d.m.v. het schrijven van deze strafregels. Wanneer jullie je allemaal goed gedragen krijgt Gerrit geen opvolger en zal hij tot in lengte van jaren controversiële en prikkelende stukjes blijven schrijven.

 

Gerrit