Clubblad De Derde Helft verschijnt dit seizoen nog tweemaal: op dinsdag 3 juni en dinsdag 17 juni a.s.
Als u nog berichten hebt voor plaatsing in De Derde Helft, dan dienen deze de maandag daaraan voorafgaand voor 10.00 uur ingeleverd te worden.