We introduceren iets nieuws op deze website: de ideeënbus! Er zijn altijd leden, ouders van leden, supporters, enz., die leuke ideeën hebben om het nog leuker te maken bij onze club. Maar bij wie moet je terecht met je idee?
Daarom dus de digitale ideeënbus. Vul het formulier in en “post” het op deze website. De commissie communicatie beoordeelt, wie er met het idee aan de slag kan gaan. We proberen de indieners van de ideeën in ieder geval aan te geven, of, en zo ja, wat met het idee gebeurt. Klik voor het formulier op de volgende link: https://www.fcbinnenmaas.nl/4848-2/