Omdat de huidige trainer van de A1 van FC Binnenmaas, Martin Remmers, in het nieuwe seizoen doorschuift naar FC Binnenmaas 2, is FC Binnenmaas op zoek naar een trainer voor de A1 voor het seizoen 2014-2015.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma TC3. Van de nieuwe trainer wordt verwacht, dat hij/zij de trainingen op dinsdag- en donderdagavond verzorgt en de A1 begeleidt tijdens de wedstrijden op zaterdag.

Kandidaten kunnen zich melden bij de coördinator van de A-junioren, Kees Goud, tel. 06-50863058