FC Binnenmaas heeft vorig jaar een mooi 6 jarig kledingcontract afgesloten met Voorwinden en Kelme. Hierin zijn voor beide partijen afspraken gemaakt waaraan zowel Voorwinden/Kelme als FC Binnenmaas zich dienen te houden. Eén van de punten die hier in staat, is dat FC Binnenmaas verplicht is bij de wedstrijden Kelme kleding te dragen. Nu merken wij dat er bij sommige elftallen zelf kleding van andere merken wordt aangeschaft en bij wedstrijden wordt gedragen, waaronder warming-up shirts en jassen. Als bestuur kunnen we dit niet toestaan daar dit voor de vereniging grote (financiële) consequenties kan hebben!

Via de sponsorcommissie (Piet Dorst) kunnen bij Voorwinden offertes worden aangevraagd voor kleding anders dan door de vereniging vorig jaar zijn versterkt. Hierop wordt 20% korting gegeven. Wat soms onderschat wordt, zijn de kosten van het drukwerk. Als men een logo, sponsornaam en nummers op een jas/shirt wil hebben, loopt dit aardig snel op. Dit wil niet zeggen dat de kledinglijn van Voorwinden en Kelme duur is. Alle elftallen worden dan ook verzocht om deze afspraken na te komen!

Bovenstaande is niet alleen van toepassing op kleding. Ook in andere zaken bijvoorbeeld huren van een bus of aanschaffen van materiaal is de route om eerst te informeren of we sponsors hebben die deze kunnen leveren. Neem daarvoor contact op met Piet Dorst van de sponsorcommissie.

Bestuur FC Binnenmaas