De bestuurstaken op het gebied van wedstrijdzaken worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door de Commissie Wedstrijdzaken.

Wilt u een overzicht van de commissieleden zie kaderlijst commissies.

De taken van de commissie in hoofdlijnen:
– uitvoeren van het door de KNVB vastgestelde competitieprogramma
– organiseren van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien;
– ontvangst en begeleiding van tegenstanders en scheidsrechters;
– afhandeling van administratieve werkzaamheden verbonden aan wedstrijden, zoals (wedstrijd- en strafformulieren, spelerspassen e.d.);
– verzamelen en publiceren van wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen;
– indelen van velden en kleedkamers;
– beoordelen van bespeelbaarheid van de velden (consul).